Rekrutacja

IMG_225m

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR NAZARETANEK
W KRAKOWIE

Druki dla Rodziców, którzy ubiegają się o przyjecie dziecka do Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Krakowie

 

Deklaracja 

Karta zgłoszenia dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Procedura rekrutacji 2018-2019