Rekrutacja

IMG_225m

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

PROCEDURA REKRUTACJI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR NAZARETANEK
W KRAKOWIE

Druki dla Rodziców, którzy ubiegają się o przyjecie dziecka do Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Krakowie

Karta zgłoszenia do przedszkola wraz z kryteriami przyjęć
Oświadczenie  o wielodzietności – wzór
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – wzór

 

Druk dla Rodziców, których dziecko jest aktualnie wychowankiem naszego przedszkola.

Deklaracja dot. kontynuacji przez dziecko edukacji przedszkolnej.