Pięciolatki- umiejętności

 

 

Temat: Sztuka bycia szczęśliwym

 

 • skupia uwagę na danym zadaniu i poleceniu
 • słucha poleceń nauczyciela
 • czyta proste wyrazy
 • obserwuje, nazywa i wyraża swoje emocje
 • rozpoznaje zapis graficzny litery „y”
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • określa strony ciała i kierunków w przestrzeni
 • dokonuje oceny bohaterów literackich i uzasadnia swoje zdanie.
 • Śpiewa piosenkę „ Znajdę Ciebie”

 

Temat: Przygotowujemy się do balu karnawałowego

 

 • Rozmawia na temat tradycji zabaw karnawałowych
 • Rysuje i wycina złożone kształty
 • skupia uwagę przez dłuższy czas
 • czyta proste wyrazy
 • poprawnie nazywa obserwowane emocje
 • uczestniczy w zabawach dramowych
 • liczy litery w wyrazach
 • śpiewa piosenkę w duecie
 • tworzy zbiory równoliczne, myśli abstrakcyjnie
 • opowiada historyjkę, uwzględniając następstwo czasowe
 • poprawnie formułuje wnioski z obserwacji
 • zachęca do wspólnych zabaw kolegów

 

Temat: Opowieści zimowego nieba

 

 • Przyswaja pojęcia związane z rytmiczną organizacją czasu
 • Dostrzega zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
 • Zna miesiące utrwalone na kalendarzu
 • Wzbogaca słownictwo i wiedzę dotyczące kosmosu
 • Rozumie następstwa ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół własnej osi
 • Wskazuje na globusie krainy polarne
 • Utrwala obraz graficzny poznanych liter i cyfr

 

Temat: Z babcią i dziadkiem przy kominku

 

 • Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną
 • Rozumie, jaką rolę pełni w rodzinie babcia i dziadek
 • Potrafi wymienić imiona najbliższych członków rodziny
 • Dostrzega indywidualność własnej rodziny, zna jej zwyczaje i zainteresowania
 • Szanuje pamiątki rodzinne
 • Szykuje niespodzianki z okazji świąt najbliższych

 

 • Zna postać św. Mikołaja
 • Nazywa elementy stroju biskupa
 • Opowiada swoimi słowami, czym jest dobro, bezinteresowność i odpowiedzialność
 • Czyni postanowienia adwentowe

 

 • Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy
 • Rozumie, jak działa termometr, dokonuje pomiaru temperatury
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory
 • Zna sposoby bezpiecznych zabaw zimowych, wie, jakie zachowania są niebezpieczne
 • Wymienia sporty zimowe
 • Troszczy się o zwierzęta zimą

 

 • Opowiada o tradycjach i zwyczajach związanych z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia oraz uczestniczy aktywnie w tych przygotowaniach

 

POWRÓT NA STRONĘ PIĘCIOLATKÓW