Sześciolatki-umiejętności

Temat kompleksowy: Kalendarze i zegary.

Umiejętności dziecka:

* Obserwuje następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji;

* Obserwuje otoczenie i wyjaśnia zjawiska związane z zimą;

* Poprawnie nazwa pory roku i miesiące;

* Posługuje się zegarem i kalendarzem;

* Wykorzystuje zwroty: „ dziś”, „ jutro”, „ wczoraj”;

* Poprawnie nazywa dni tygodnia ;

* Posługuje się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym ;

* Tworzy i wyodrębnia zbiory siedmioelementowe;

* Rozpoznaje głoskę „ r, R” jako spółgłoskę;

* Dokonuje analizy sylabowej i głoskowej wyrazów, czyta wyrazy i zdania;

* Dostrzega stałe następstwo dni i nocy:

* Recytuje wiersze i śpiewa piosenki związane z tematem tygodnia;

* Wykonuje prace plastyczne związane z tematem.

             *     *     *     *     *     *

Temat kompleksowy: Święta za pasem i w domu pachnie lasem.

Umiejętności dziecka:

 • Zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie;
 • Zna zwyczaje i obrzędy wigilijne;
 • Omawia wygląd świątecznego stołu i wymienia, co powinno się na nim znaleźć ;
 • Uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści;
 • Dzieli słowa na sylaby, różnicuje głoski w nagłosie;
 • Liczy w zakresie określonego zbioru;
 • Tworzy zbiory uwzględniając jedną, dwie i trzy cechy;
 • Recytuje wiersz B. Kołodziej „ Wigilia” i E. Szelburg – Zarembiny „ Weźmy się za ręce”;
 • Śpiewa piosenki „ Bosy pastuszek” sł.: A. Warecka i muz.: A. Seroczyńska, „ Gwiazdeczki” sł. i muz. D. i K. Jagiełło;
 • Śpiewa tradycyjne kolędy polskie;
 • Wykonuje prace plastyczne o tematyce świątecznej.

*     *     *     *     *

Temat kompleksowy: Pomagamy ptakom w czasie zimy.

Umiejętności dziecka :

 • Mówi o sposobach odżywiania się ptaków zimą.
 • Wymienia nazwy popularnych ptaków, pozostających w kraju w czasie zimy.
 • Wykorzystuje wybrany przez siebie materiał plastyczny do tworzenia własnych kompozycji.
 • Recytuje wiersze St. Jachowicza „ Ptaszek w gościnie”, H. Zdzitowieckiej „Rozmowy z jemiołuszką”.
 • Używa poprawnie  określeń : na prawo, na lewo, naprzeciw  w czasie wykonywania zadań rozwijających orientację w przestrzeni.

       *     *     *     *    *

Temat kompleksowy: MY, POLACY.

Umiejętności dziecka:

 • Podaje nazwę swojej Ojczyzny, stolicy i własnej miejscowości;
 • Opisuje wygląd i wskazuje znaczenie flagi i godła dla tożsamości narodowej;
 • Zachowuje właściwa postawę podczas śpiewania hymnu narodowego;
 • Z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych;
 • Przedstawia wybrane fakty z historii Ojczyzny;
 • Wyjaśnia pojęcia: „Ojczyzna”, „patriotyzm”  i wymienia  bohaterów  narodowych;
 • Wymienia ważne święta narodowe  i uczestniczy w przygotowaniach i uroczystościach z nimi związanych;
 • Wskazuje piękno i wartości polskiej kultury, sztuki i nauki (wielcy Polacy i ich dzieła):
 • Recytuje wiersz: Czesława Janczarskiego „ Barwy Ojczyste” oraz Marii Konopnickiej  „ A jak ciebie kto zapyta…”
 • Śpiewa hymn narodowy .

 

*     *     *     *     *

 Temat kompleksowy: Co nam jesień w koszu niesie.

Umiejętności dziecka:

– wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń i wrażeń po bezpośredniej obserwacji;

– wymienia cechy różniące park od lasu;

– rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące;

– słucha opowiadania i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;

– odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

– porównuje liczebność zbiorów;

nazywa owoce i wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych owoców;

– klasyfikuje i segreguje elementy według podanej cechy

– orientuje się w kierunkach na kartce;

– estetyczne wykonuje prace plastyczne;

– recytuje wiersze o tematyce jesiennej;

– śpiewa piosenki o tematyce jesiennej.

 

 

POWRÓT NA STRONĘ SZEŚCIOLATKÓW