Sześciolatki-umiejętności

Temat kompleksowy: MY, POLACY.

Umiejętności dziecka:

  • Podaje nazwę swojej Ojczyzny, stolicy i własnej miejscowości;
  • Opisuje wygląd i wskazuje znaczenie flagi i godła dla tożsamości narodowej;
  • Zachowuje właściwa postawę podczas śpiewania hymnu narodowego;
  • Z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych;
  • Przedstawia wybrane fakty z historii Ojczyzny;
  • Wyjaśnia pojęcia: „Ojczyzna”, „patriotyzm”  i wymienia  bohaterów  narodowych;
  • Wymienia ważne święta narodowe  i uczestniczy w przygotowaniach i uroczystościach z nimi związanych;
  • Wskazuje piękno i wartości polskiej kultury, sztuki i nauki (wielcy Polacy i ich dzieła):
  • Recytuje wiersz: Czesława Janczarskiego „ Barwy Ojczyste” oraz Marii Konopnickiej  „ A jak ciebie kto zapyta…”
  • Śpiewa hymn narodowy .

 

*     *     *     *     *

 Temat kompleksowy: Co nam jesień w koszu niesie.

Umiejętności dziecka:

– wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń i wrażeń po bezpośredniej obserwacji;

– wymienia cechy różniące park od lasu;

– rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące;

– słucha opowiadania i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;

– odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

– porównuje liczebność zbiorów;

nazywa owoce i wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych owoców;

– klasyfikuje i segreguje elementy według podanej cechy

– orientuje się w kierunkach na kartce;

– estetyczne wykonuje prace plastyczne;

– recytuje wiersze o tematyce jesiennej;

– śpiewa piosenki o tematyce jesiennej.

 

 

POWRÓT NA STRONĘ SZEŚCIOLATKÓW