Prawa dziecka

IMG_2117Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.

Prawo do życia i rozwoju
– nikogo nie wolno pozbawiać życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju.
Prawo do życia bez przemocy i poniżania
– bicie, znęcanie się i okrutne traktowanie są niedopuszczalne i karalne.
Prawo do wychowania w rodzinie
– nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów;
gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.
Prawo do wypowiedzi
– w ważnych sprawach dotyczących dziecka może ono wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę.
Prawo do stowarzyszenia
– dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych, a jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności.
Prawo do swobody myśli, sumienia i religii
gdy jest wystarczająco świadome samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować.
Prawo do nauki
– dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może rozpocząć naukę w klasie „O”,
pracować może gdy skończy 15 lat.
Prawo do tożsamości
– dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być pytany o zgodę,
gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko.
Prawo do informacji
– dziecko powinno poznać swoje prawa, mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.
Prawo do prywatności
– dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji,
nikomu nie wolno bez ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

100_7774