Dzień w przedszkolu

DSC_0651

6.00 – 8.30 PRZYBYCIE DO PRZEDSZKOLA I POWITANIE;
ZABAWY WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ;
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELEM;
ĆWICZENIA PORANNE;
PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA
– CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I HIGIENICZNE;
WSPÓLNA MODLITWA;

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE TRZYLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW;
9.00 – 9.30 ŚNIADANIE CZTEROLATKÓW I PIĘCIOLATKÓW;

9.00 – 11.30 ODKRYWANIE PIĘKNA DUCHOWEGO
I MATERIALNEGO W SOBIE I OTACZAJĄCYM ŚWIECIE
– AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA: SŁOWO, OBRAZ,
DŹWIĘK I RUCH;
ZAJECIA, ZABAWY I GRY SPORTOWE W SALI
LUB W PLENERZE;
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH
ROZWÓJ DZIECKA;
PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
– CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I HIGIENICZNE;
WSPÓLNA MODLITWA;

11.30 – 12.15 OBIAD TRZYLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW;
12.15 – 13.00 OBIAD CZTEROLATKÓW I PIĘCIOLATKÓW;

12.15 – 14.45 ODPOCZYNEK POOBIEDNI PRZY MUZYCE, BAJKACH,
BAŚNIACH I OPOWIADANIACH;
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZABAWACH
WSPOMAGAJĄCYCH DZIECI O SPECYFICZNYCH
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
ORAZ ROZWIJAJĄCYCH INDYWIDUALNE
ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI;
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU
– CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I HIGIENICZNE;
WSPÓLNA MODLITWA;

14.00 – 14.30 PODWIECZOREK TRZYLATKÓW I SZEŚCIOLATKÓW;
14.30 – 15.00 PODWIECZOREK CZTEROLATKÓW I PIĘCIOLATKÓW;

14.30 – 16.30 ZAJĘCIA I ZABAWY DOWOLNE W SALI
LUB W PLENERZE;
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELEM;
TWORZENIE ŁADU I PORZĄDKU W OTOCZENIU;
POWRÓT DO DOMU.