Ćwiczenia

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE WSPOMAGAJĄCE PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY I PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ

  • Motoryka duża

– chodzenie po linii narysowanej kredą na podłodze lub po rozłożonym sznurku, skakance;

– skakanie na jednej nodze (naprzemienne prawej, lewej, prawej, lewej);

– łapanie, rzucanie i kopanie piłki;

– wrzucanie piłeczki do kosza lub wiaderka;

– naśladowanie ruchów rąk, nóg i głowy (malowanie, pisanie, mieszanie, a także sekwencje ruchów).

  • Sprawność manualna

– posługiwanie się narzędziami (młotek; nożyczki, widelec, nóż, ołówek);

– nawlekanie koralików, przewlekanie sznurówki;

– rysowanie według wzoru np. na piasku (z użyciem np. papierowej tacy);

– łączenie kropek wyznaczających figury geometryczne;

– zamalowywanie wyznaczonych konturem płaszczyzn;

– rysowanie równoległe z prowadzącym zajęcia;

– kopiowanie wzorów;

– dorysowywanie połówek;

– dorysowywanie brakujących elementów;

– wykonywanie z plasteliny kulki, wałeczka, kwadratu, trójkąta.

  • Sprawność narządów artykulacyjnych

sprawność języka (podnoszenie czuba języka do wałka dziąsłowego; przesuwanie języka do przodu i do tyłu w płaszczyźnie poziomej; wykonywanie szybkich ruchów językiem od jednego do drugiego kącika ust; wyciąganie czubka języka na brodę i nad górna wargę, w kierunku nosa);

sprawność warg (umiejętność wykonania naprzemiennych ruchów: usta ,,w ryjek” – usta ,,w uśmiech”; utrzymanie na wargach ułożonych ,,w ryjek” kółeczka, zrobionego np. z cienkiego drucika);

ruchliwość szczęki dolnej (wysuwanie i chowanie żuchwy; naprzemienne, coraz szybsze nagryzanie dolnej i górnej wargi).

  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa

– przerysowywanie figur geometrycznych;

– labirynty;

– rysowanie wzorów literopodobnych.�

  • Analiza i synteza wzrokowa

– wyszukiwanie wśród obrazków tematycznych jednego różniącego się szczegółem;

– wyszukiwanie wśród obrazków atematycznych jednego różniącego się szczegółem;

– identyfikowanie w zestawie obrazków tematycznych jednego pokazywanego;

– identyfikowanie w zestawie obrazków atematycznych jednego pokazywanego;

– odnajdywanie na dużej, sytuacyjnej ilustracji przedmiotu pokazanego na pojedynczym obrazku;

– dopasowywanie brakujących części na obrazkach tematycznych;

– składanie obrazków z części;

– układanie wzorów tematycznych z figur geometrycznych;

– układanie wzorów atematycznych z figur geometrycznych.

  • Spostrzeganie słuchowe

– identyfikacja i rozróżnianie dźwięków (np. cięcie kartki papieru, mieszanie wody łyżeczką);

– odgadywanie głosów zwierząt;

– zgadywanie dźwięków przedmiotów (np. odkurzacz, suszarka, lejąca się woda, telefon);

– różnicowanie zdań wypowiadanych głosem dziecka, kobiety, mężczyzny;

– różnicowanie zdania wypowiadanego głosem ,,smutnym”, ,,wesołym”, ,,zdziwionym”;

– różnicowanie opozycji fonologicznych (np. ,,które zdanie jest poprawne: Janek je synkę, czy Janek je szynkę?”).

  • Operacje myślowe

– umiejętność szeregowania (układanie klocków, kółek od największego do najmniejszego i odwrotnie);

– umiejętność przeprowadzenia klasyfikacji na materiale tematycznym (tworzenie zbiorów np. ubrania, buty, meble, zwierzęta, owoce, warzywa, jedzenie, zabawki itp. – dziecko dzieli obrazki na grupy);

– umiejętność przeprowadzenia klasyfikacji na materiale atematycznym (np. podział klocków lub figur geometrycznych wg koloru, wielkości, kształtu);

– umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego (układanie historyjki w odpowiedniej kolejności ,,co stało się najpierw, a co potem”);

– sekwencje (układamy np. 3 obrazki, dziecko układa w takiej samej kolejności pod spodem, dalej).

  • Pamięć

– pamięć symultaniczna (zapamiętywanie obrazków pokazywanych równocześnie, dwóch, trzech…);

– pamięć sekwencyjna (zapamiętywanie obrazków kolejno pokazywanych dziecku, jednego, dwóch i więcej).

PAMIĘTAMY O UKŁADANIU OBRAZKÓW „OD LEWEJ STRONY DO PRAWEJ”!!!

POWRÓT