Rekrutacja

DRODZY RODZICE!

INFORMUJEMY O TERMINACH REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR NAZARETANEK IM. NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

01.03 – 10.03 składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu (rodzice 3, 4, 5 – latków) deklaracje dostępne na stronie internetowej.

10.03 – 23.03 składanie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA dla nowych kandydatów. 

Karty zgłoszenia dostępne w przedszkolu, a także na stronie internetowej

www.przedszkolenazaret.pl

Kartę zgłoszenia lub deklarację należy przekazać dyrektorowi przedszkola

8.30 – 10.00 oraz 14.00 – 16.00

Publikacja wyników naboru odbędzie się 28.03.2018 r. przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.


 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja

Karta zgłoszenia dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Procedura rekrutacji 2018-2019