Czterolatki-umiejętności

CZERWIEC

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Co zabiorę na wakacje

CELE:

 • odkrywanie radości ze wspólnego przebywania z najbliższymi,
 • zwracanie uwagi na oznaki lata,
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wakacjach,
 • wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie przyczyn i skutków zachowań,
 • umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wymienia korzyści płynące z bycia w gronie najbliższych,
 • wskazuje miejsca bezpieczne do zabawy w trakcie wakacyjnego wypoczynku,
 • podaje adres swojego zamieszkania,
 • wymienia zasady postępowania w przypadku oddalenia się od rodziców,
 • opowiada o planach wakacyjnych,

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Nadchodzi słoneczne lato

CELE:

 • rozbudzanie zainteresowań przyrodą,
 • poszerzanie wiedzy na temat przyrody latem,
 • zwracanie uwagi na oznaki lata,
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wakacjach,
 • wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie przyczyn i skutków zachowań,
 • umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • określa charakterystyczne dla lata zmiany w przyrodzie,
 • wskazuje miejsca bezpieczne do zabawy w trakcie wakacyjnego wypoczynku,
 • podaje adres swojego zamieszkania,
 • wymienia zasady postępowania w przypadku oddalenia się od rodziców,

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Nie lubimy być sami, każdy chce mieć przyjaciela

CELE:

 • odkrywanie radości ze wspólnego przebywania z przyjaciółmi,
 • rozbudzanie świadomości przynależności do społeczności przedszkolnej,
 • rozwijanie zdolności do zgodnej zabawy ze wszystkimi dziecmi w grupie,
 • zwracanie uwagi na odmienne potrzeby kolegów i koleżanek,
 • uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny, kolegów i koleżanek w życiu człowieka,

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wymienia korzyści płynące z bycia w gronie przyjaciół,
 • potrafi z szacunkiem odnosić się do kolegów i koleżanek,
 • opowiada o swoim przyjacielu,

 

MAJ

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Wkrótce Dzień Mamy, Taty i… Dziecka

CELE:

 • Uświadamianie dzieciom znaczenia szacunku i uprzejmości wobec innych,
  • wzmacnianie w dzieciach poszanowania dla własnych Rodziców, kolegów i koleżanek,
  • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań innych,
  • rozwijanie u dzieci zdolności do zgodnego współdziałania z innymi,
  • umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat znaczenia Święta Mamy i Taty,

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • zna zasady odnoszenia się z szacunkiem do innych (dziękuję, przepraszam, proszę),
 • wskazuje sposoby okazywania szacunku Rodzicom,
 • tworzy upominki dla Rodziców z okazji ich święta,

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Odwiedziny na łące

CELE:

 • Odkrywanie piękna majowej łąki,
 • rozbudzanie zainteresowań mieszkańcami wiosennej łąki,
 • poszerzanie zasobu słownictwa o nazwy owadów zamieszkujących łąkę,
 • Uświadamianie dzieciom znaczenia szacunku i uprzejmości wobec innych, również wobec roślin i zwierząt,

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Opowiada o kwiatach na majowej łące,
 • wymienia mieszkańców łąki,
 • zna zasady odnoszenia się z szacunkiem wobec kolegów i koleżanek jak również przyrody,
 • tworzy prace związane z tematem

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Książki i książeczki z przedszkolnej półeczki

CELE:

 • nabywanie umiejętności właściwego obchodzenia się z książką,
 • odkrywanie wartości i znaczenia czytania,
 • rozbudzanie zainteresowań czytaniem,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
  • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań innych na przykładzie bohaterów książki,

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi właściwie posługiwać się książką,
 • opowiada o bohaterach przeczytanego opowiadania,
 • określa zachowanie danego bohatera książki (złe, dobre),

 

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Poznajemy Kraków – miasto naszego zamieszkania

CELE:

 • Poznawanie charakterystycznych miejsc w Krakowie,
 • Odkrywanie piękna miasta zamieszkania,
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o nazwy zabytków krakowskich,
 • Uświadamianie dzieciom znaczenia szacunku i uprzejmości wobec innych,
  • wzmacnianie w dzieciach poszanowania dla najbliższego otoczenia,
 • umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat Krakowa,

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • wymienia miejsca charakterystyczne dla Krakowa,
 • opowiada o niektórych zabytkach Krakowa,
 • zna zasady odnoszenia się z szacunkiem do innych (dziękuję, przepraszam, proszę),
 • wskazuje właściwe sposoby zachowania się w miejscach użyteczności publicznej

 

KWIECIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Wiosną liczę i cwiczę z radością

CELE:

 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie
 • zabawy w liczenie i przeliczanie w trakcie spaceru i w sali
 • cwiczenia na świeżym powietrzu
 • rozwijanie poczucia schematu własnego ciała
 • pogłębianie w dzieciach konieczności dbania o własne zdrowie i innych
 • czynny udział w grach i zabawach zespołowych

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • zna i wskazuje części własnego ciała
 • liczy i przelicza elementy związane z wiosną
 • śpiewa piosenki o tematyce wiosennej
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i zna ich znaczenie

MARZEC

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Świąteczne przygotowania

CELE:

 • Posługuje się terminem Wielkanoc
 • Określa zwyczaje związane z Wielkanocą
 • Wykonuje prace plastyczne związane z tematem
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka
 • Uczestniczy w zabawach sprzyjających wyciszeniu

Zapoznanie z tradycjami świątecznym

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Prawidłowo wymienia pory roku następujące po sobie
 • Estetycznie wykonuje prace plastyczne
 • Nazywa zwierzęta „związane” z Wielkanocą
 • Uważnie słucha czytanego tekstu
 • Wymienia potrawy znajdujące się na stole wielkanocnym oraz w koszyczku

MARZEC

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Ptasie opowieści z dalekich krajów

CELE:

 • Wymienia pory roku i dni tygodnia
 • Wykonuje prace plastyczne związane z wiosną
 • Budzenie zainteresowania odgłosami dobiegającymi z otoczenia (szczególnie z przyrody)
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka
 • Wymienia ptaki powracające wiosną do Polski
  • Obserwuje ptaki znajdujące się w pobliżu przedszkola

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Prawidłowo wymienia pory roku następujące po sobie
 • Estetycznie wykonuje prace plastyczne
 • Nazywa odgłosy dochodzące z otoczenia
 • Naśladuje odgłosy ptaków
 • Podaje nazwy ptaków powracających z ciepłych krajów oraz napotkanych w ogrodzie w trakcie spaceru

MARZEC

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Czekamy na Wiosnę

CELE:

 • Wymienia pory roku i dni tygodnia
 • Wykonuje prace plastyczne związane z wiosną
 • Budzenie zainteresowania odgłosami dobiegającymi z otoczenia (szczególnie z przyrody)
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka
 • Uczestniczy w zabawach sprzyjających wyciszeniu

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Prawidłowo wymienia pory roku następujące po sobie
 • Estetycznie wykonuje prace plastyczne
 • Nazywa odgłosy dochodzące z otoczenia
 • Uważnie słucha czytanego tekstu i uczestniczy w „dziecięcych masażykach”
 • Podaje nazwy kwiatów będących oznakami wiosny

MARZEC

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Dźwięki wokół nas

CELE: 

 • Budzenie zainteresowania odgłosami dobiegającymi z otoczenia (szczególnie z przyrody)
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka
 • Uczestniczy w zabawach sprzyjających wyciszeniu
 • Wymienia ptaki powracające wiosną do Polski
  • Obserwuje ptaki znajdujące się w pobliżu przedszkola

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Estetycznie wykonuje prace plastyczne
 • Nazywa odgłosy dochodzące z otoczenia
 • Naśladuje odgłosy ptaków
 • Uważnie słucha czytanego tekstu i uczestniczy w „dziecięcych masażykach”
 • Podaje nazwy ptaków powracających z ciepłych krajów oraz napotkanych w ogrodzie w trakcie spaceru

MARZEC

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Marcowa pogoda figle nam płata

CELE:

 • Posługuje się terminem przedwiośnie
 • Określa pogodę marcową
  • Wymienia pory roku i dni tygodnia
  • Wykonuje prace plastyczne związane z wiosną
  • Budzenie zainteresowania odgłosami dobiegającymi z otoczenia (szczególnie z przyrody)

Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka

 WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne zmiany w przyrodzie i pogodzie marcowej
 • Prawidłowo wymienia pory roku następujące po sobie, właściwie umiejscawia przedwiośnie
 • Estetycznie wykonuje prace plastyczne
 • Nazywa odgłosy dochodzące z otoczenia

LUTY

 TEMAT KOMPLEKSOWE:      

        Ślady na śniegu

        W karnawale same bale

CELE:

 • wzbogacanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych występujących zimą
 • przybliżanie dzieciom korzyści płynących z przebywania na świeżym powietrzu
 • stworzenie okazji do rozwijania spostrzegawczości (szukanie śladów na śniegu)
 • zwracanie uwagi na obecność zwierząt wokół nas
 • utrwalanie kierunków: w prawo, w lewo
 • uczestniczenie w grach i zabawach zespołowych
 • rozwijanie twórczej aktywności słuchowej i ruchowej
 • pogłębianie w dzieciach poczucia estetyki
 • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem
 • czynny udział w balu karnawałowym
 • wzbogacanie wiedzy na temat Wielkiego Postu

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 

 • zna znaczenie i właściwości mrozu
 • wymienia korzyści płynące z przebywania na świeżym powietrzu
 • odszukuje ślady znajdujące się na śniegu i określa, do kogo należą
 • bierze udział w zabawach na śniegu
 • wykonuje dowolne rysunki na śniegu
 • określa kierunek znajdujących się na śniegu śladów (prawo, lewo)
 • opowiada o niektórych zwyczajach karnawałowych
 • podaje znaczenie słowa „karnawał”
 • zachowuje ostrożność podczas zabawy z innymi
 • podaje nazwą okresu liturgicznego następującego po karnawale

   STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

       Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

       Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

       Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

       Zimowa olimpiada w przedszkolu

CELE:

 • dostrzeganie powtarzalności wydarzeń, pór roku, miesięcy, tygodni, dni
 • spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych ( godzin, dni, miesięcy )
 • zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia
 • rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych
 • zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności  fizycznej organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach
 • kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią
 • propagowanie olimpijskiej idei godnego współzawodnictwa
 • poznanie wyglądu i symboliki flagi olimpijskiej
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych dyscyplin sportowych

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

– nazywa dni tygodnia, miesiące, pory rok

– wskazuje godziny na zegarze, rozumie upływ czasu

– wie i określa, że coś jest po śniadaniu, obiedzie, kolacji itp.

– potrafi pogodzić się z niepowodzeniem, nie histeryzuje

– wyraźnie recytuje tekst

– śpiewa piosenki o Babic i Dziadku

– wymienia różne dyscypliny zimowe i zna ich charakterystykę

  GRUDZIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  Mikołaj w przedszkolu

 Przygotowujemy się do zimy  

Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

 W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

CELE:

 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie
 • przybliżanie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia
 • stworzenie okazji do wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch )
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wraz ze zmianą pory roku
 • uwrażliwienie dzieci na los zwierząt w czasie zimy
 • zwrócenie uwagi na konieczność odpowiedniego ubierania się zgodnie z aktualną porą roku i aurą
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu
 • pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości
 • doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia
 • doskonalenie pamięci dziecięcej oraz umiejętności recytowania wierszy
 • wzbogacanie doświadczeń technicznych
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych
 • czynny udział w dekorowaniu drzewka świątecznego i sali

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • opowiada o tym kim był święty Mikołaj, zna historię Jego życia
 • opowiada o zwyczajach związanych ze świętami Bożego narodzenia
 • wymienia członków Najświętszej Rodziny
 • zna zwyczaje i symbole związane z Bożym Narodzeniem
 • śpiewa kolędy
 • dba o porządek w otoczeniu w którym się znajduje
 • wykonuje rysunki o tematyce związanej z Narodzeniem Jezusa
 • pomaga w wypiekaniu ciasteczek na choinkę
 • wykonuje różne ozdoby choinkowe

LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

      Święci są wśród nas

      Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

      Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

      Stop! Zabraniam! Zakazuje! Śmieci w worki się pakuje

      Górnicy, górnicy, co węgiel kopiecie.

 CELE:

 • Obserwowanie zjawisk atmosferycznych – wiatr, mgła, zachmurzenie.
 • Rozumienie konieczności właściwego ubierania się, zależnie od warunków pogodowych.
 • Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia podczas recytacji wiersza.
 • Rozwijanie zdolności percepcji muzyki podczas słuchania krótkich utworów muzyki poważnej.
 • rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej, rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
 • uświadomienie konieczności dokładnego wykonania prac plastyczno – konstrukcyjnych
 • zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej
 • bogacenie czynnego słownika dzieci
 • kształtowanie zachowań proekologicznych
 • odkrywanie wartości pracy górnika, do czego służy węgiel, co daje nam ciepło

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wymienia charakterystyczne zjawiska szarugi jesiennej.
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słów: słota, mgła, mżawka, wiatr, zmierzch.
 • Wymienia właściwą odzież, konieczną w czasie słotnych dni.
 • Tworzy krótkie opowiadania z użyciem wyrazów związanych z jesienną pogodą.
 • Uważnie słucha muzyki poważnej potrafi określić jej nastrój
 • Segreguje śmieci, wie dlaczego nie wolno zaśmiecać środowiska
 • Rozpoznaje wśród ilustracji postać górnika, potrafi opowiedzieć o jego pracy
 • Wie do czego służy węgiel i skąd się go wydobywa

PAŹDZIERNIK

TEMATY KOMPLEKSOWE:

      Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

      Witaminy hop do brzuszka i marchewka i pietruszka

      Liście malowane pod drzewem rozsypane

      Las szumi jesiennie już robi się sennie

CELE:

 • Budzenie ciekawości dzieci światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców, warzyw ); kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 • Poznanie lasu i jego mieszkańców
 • Budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych ( uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami)
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami
 • Utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem
  ( zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników )
 • Zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy )

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa
 • Wymienia owoce rosnące w Polskich sadach, odróżnia od zagranicznych
 • Nazywa mieszkańców lasu i opowiada o nich
 • Odróżnia i nazywa liście, wie dlaczego zmieniają kolor
 • Układa bukiety z liści wg własnego pomysłu
 • Recytuje wiersze i śpiewa piosenki o tematyce jesiennej
 • Uważnie słucha czytanych tekstów, tworzy do nich ilustrację
 • Przelicza posługując się liczmanami, tworzy zbiory

WRZESIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

      Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

      Wspomnienia z wakacji

      W moim domu nie nudzi się nikomu

      Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie.

CELE:

 •  włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola,   okazywanie troski,    opiekuńczości,
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola; wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka – Piękne zasady”,
 • nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych,
 • odkrywanie świadomości własnego Ja oraz orientacji przestrzennej,
 •  rozbudzanie zainteresowań krajem rodzinnym,
 •             –  poszerzanie zasobu słownictwa,
 •            –   uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka,

–  wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości,

–  nabywanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki,

 •   rozwijanie u dzieci zdolności do skupienia uwagi,
 •  umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego,

wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • wymienia wszystkie imiona dzieci z grupy,
 • potrafi poruszać się po przedszkolu, zna zasady obowiązujące w placówce,
 • opowiada o sobie i swojej rodzinie,
 • określa miejsce zamieszkania, podaje adres,
 • radzi sobie z emocjami / na swoje możliwości/ – sukces i porażka,
 • wskazuje miejsca bezpieczne do zabawy,
 • bezpiecznie porusza się po ulicy,
 • opowiada o spędzonym czasie wakacyjnym
 • przelicza w zakresie 4, tworzy zbiory.

POWRÓT NA STRONĘ CZTEROLATKÓW