Olimpiada Ekologiczna 2023-04-21

Olimpiada Ekologiczna

Dziś ekologia – modne słowo,
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.

Jednym z głównych celów podejmowanych w naszym przedszkolu działań jest
uświadomienie dzieciom, że są częścią otaczającego je środowiska i także od nich zależy
przyszłość oraz jakość życia na naszej planecie.
W związku z tym 21 kwietnia 2023r odbyła się w naszym przedszkolu Olimpiada
Ekologiczna dla dzieci 6-letnich i 5-letnich, którą zorganizowały pani Maria i pani
Faustyna.
W olimpiadzie wzięło udział 5 drużyn mieszanych:
 Żonkile
 Lilie
 Bratki
 Fiołki
 Koniczyny
Na przywitanie wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. Świat w naszych rękach”.
W doskonałych nastrojach, w atmosferze zabawy z nutką rywalizacji, dzieci
odpowiadały na pytania, rozwiązywały zagadki, wykonywały przeznaczone dla nich
ekologiczne zadania.
Dzieci brały udział w takich konkurencjach jak:
 „Był las…”
 „Nad stawem”
 „Eko-krzyżówka”
 „Kręgle ekologiczne”
 „Umowa małych przyjaciół przyrody”
 „Eko-familiada”
 „Rozsypanka wyrazowa”
 „Quiz ekologiczny”
Jury, czyli siostra dyrektor i pani Karolina, skrupulatnie liczyły przyznawane punkty.
Gratulujemy zwycięstwa drużynie LILJE , która wykazała się sprawnością ruchową oraz
bogatą wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Siostra dyrektor wręczyła uczestnikom Eko-Medale, dyplomy oraz słodki poczęstunek.
Jesteśmy dumni z dzieciaków, które wykazały się ogromną wiedzą, zaangażowaniem,
utrwaliły zasady ochrony środowiska, no i przede wszystkim uczestniczyły we
wspaniałej, wspólnej zabawie!

Zapraszamy do galerii.