Edukacja i rozwój zgodne z duchem Ewangelii

Misja Przedszkola

Celem wychowawczym, jaki nam przyświeca jest pełny rozwój dziecka jako osoby - w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.
  • Celem wychowawczym Przedszkola jest pełny rozwój Dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.
  • Przedszkole towarzyszy Dziecku w drodze życia i wspomaga je w tworzeniu jego własnej niepowtarzalnej osobowości, w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie.
  • Przedszkole przygotowuje Dziecko na spotkanie z Bogiem, Dawcą wszelkiego dobra, odkrywając razem z nim piękno człowieka i świata.
  • Realizowanie zadań Przedszkola obejmuje wspieranie Rodziny w wychowaniu Dziecka, na wzór życia i miłości wzajemnej Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Św. Józefa, ucząc ją zawierzenia we wszystkim Bogu.
  • Przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z Rodzicami (Opiekunami) Dziecka oraz osobami i instytucjami wspierającymi działalność Przedszkola.
  • Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, wspomaga rozwój edukacji Dziecka poprzez realizację podstawy programowej i programów edukacyjnych zgodnych z duchem Ewangelii.