Nasze Przedszkole

Opłaty

Przyjmowanie należności za przedszkole odbywa się w kancelarii:

  • Wtorek
    8.00 – 9.00
  • Czwartek
    14.30 – 16.00

Należność za przedszkole można również wpłacać na konto bankowe.
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów płatności.

Miesięczna opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza czas realizacji podstawy programowej (czas realizacji podstawy programowej – 8.00 do 13.00);

Dzienna stawka żywieniowa – 16 zł.

Konto bankowe

Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny
ul. Nazaretańska 1
30 – 685 Kraków

BANK PEKAO S.A. w Krakowie
84 1240 4650 1111 0000 5146 5010