Wszystko zaczyna się od Przedszkola

Regulamin dobrego przedszkolaka

 1. Chcemy podobać się Panu Bogu
  • Poznajemy Pana Boga przez naukę
  • Staramy się być skupieni i uważni podczas modlitwy
  • Mówimy prawdę
  • Odnosimy się do siebie z życzliwością.
 2. Jesteśmy posłuszni naszym nauczycielom
  • Słuchamy naszych nauczycieli
  • Chętnie wykonujemy ich polecenia
  • Mówimy prawdę
  • Okazujemy szacunek nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola
 3. Zgodnie bawimy się z innymi dziećmi
  • Dzielimy się zabawkami
  • Chętnie zapraszamy innych do naszej zabawy
  • Nasze zabawy nie przeszkadzają innym
 4. Dbamy o porządek w sali
  • Szanujemy zabawki, nie psujemy ich
  • Jesteśmy pilnymi dyżurnymi
  • Dbamy o sprzęty znajdujące się w przedszkolu
  • Zawsze zostawiamy po zabawie porządek
 5. Zachowujemy się kulturalnie
  • Używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam
  • Używamy pozdrowień; Szczęść Boże, Dzień dobry, Do widzenia
  • Podczas posiłków zachowujemy się kulturalnie
  • Dbamy o porządek przy stole
 6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów
  • Nie opuszczamy sali bez wiedzy nauczycieli
  • Nie oddalamy się od grupy na spacerze
  • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w sali , łazience, jadalni, ogrodzie
  • Informujemy o każdym zagrożeniu wychowawcę
  • Bezpiecznie bawimy się na placu zabaw
  • Nie przynosimy zabawek i innych przedmiotów do przedszkola bez zgody nauczyciela

Regulamin dobrego Przedszkolaka do pobrania