Pierwszy krok

Rekrutacja

Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy o rekrutacji do Publicznego Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Krakowie, na rok szkolny 2021/2022.
Termin rekrutacji: 01.02.2021 - 19.02.2021 r.

Składanie kart u Dyrektora Przedszkola w godz. 9.00 – 10.00 i 15.00- 16.00.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 15 marca 2021 r.
Lista dzieci przyjętych do Przedszkola będzie wywieszona w budynku Przedszkola.

Dokumenty do pobrania

Procedura rekrutacji w Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny

Karta zgłoszenia dziecka Przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Deklaracja