Wychowawcy i pracownicy

Kadra przedszkola

Dyrekcja

s. Klaudia Zofia Zarzyczna - Dyrektor: dyrektor@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele 3-latków

Nauczyciele 4-latków

Nauczyciele 5-latków 

Nauczyciele 6-latków

Nauczyciele specjaliści

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Personel administracyjno-obsługowy

  • s. Nikodema Renata Kołbon - księgowa, intendentka: ksiegowosc@przedszkolenazaret.pl
  • Anna Kołacz - pracownik obsługi
  • Edyta Kiszka - pracownik obsługi
  • Agnieszka Czopek - pracownik obsługi
  • Agata Łudzik - pracownik obsługi
  • s. Kinga Kucharzyk - pomoc nauczyciela
  • Patrycja Dzięga - pracownik obsługi
  • Rafał Gogulski - konserwator
  • Marcin Proszkiewicz - administrator systemów informatycznych: adm@przedszkolenazaret.pl