Wychowawcy i pracownicy

Kadra przedszkola

Dyrekcja

s. Klaudia Zofia Zarzyczna - Dyrektor: dyrektor@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele 3-latków

e-mail grupowy: wiosna@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele 4-latków

e-mail grupowy: lato@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele 5-latków

e-mail grupowy: jesien@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele 6-latków

e-mail grupowy: zima@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele specjaliści

 • s. Monika Małgorzata Stopa - pedagog
 • Barbara Bernat - psycholog
 • Patrycja Stefaniak - logopeda

Nauczyciele zajęć dodatkowych

 • Kinga Wlezień - gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Justyna Dmytrzak - rytmika
 • Agnieszka Wójcik - język angielski

Personel administracyjno - obsługowy

 • s. Nikodema Renata Kołbon - księgowa i intendentka: ksiegowosc@przedszkolenazaret.pl
 • Anna Kołacz - pracownik obsługi
 • Edyta Kiszka - pracownik obsługi
 • Agnieszka Czopek - pracownik obsługi
 • s. Krystyna Dudka - pracownik obsługi
 • s. Agnes Agnieszka Biernacka - pracownik obsługi
 • s. Bożydara Bożena Studnicka - pracownik obsługi
 • Marcin Proszkiewicz - administrator systemów informatycznych: adm@przedszkolenazaret.pl
 • Piotr Marszałek - konserwator