Wychowawcy i pracownicy

Kadra przedszkola

Dyrekcja

s. Klaudia Zofia Zarzyczna - Dyrektor: dyrektor@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele 3-latków

Nauczyciele 4-latków 

Nauczyciele 5-latków

Nauczyciele 6-latków

Nauczyciele specjaliści

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Personel administracyjno-obsługowy

  • s. Nikodema Renata Kołbon - Księgowa, Intendentka: ksiegowosc@przedszkolenazaret.pl
  • Anna Kołacz - Pracownik obsługi
  • Edyta Kiszka - Pracownik obsługi
  • Agnieszka Czopek - Pracownik obsługi
  • Agata Łudzik - Pracownik obsługi
  • s. Małgorzata Monika Wieczorek - Pomoc Nauczyciela
  • s. Karmela Paulina Baryła- Pracownik obsługi
  • Marcin Proszkiewicz - Administrator systemów informatycznych: adm@przedszkolenazaret.pl