Wychowawcy i pracownicy

Kadra przedszkola

Dyrekcja

s. Klaudia Zofia Zarzyczna - Dyrektor: dyrektor@przedszkolenazaret.pl

Nauczyciele 3-latków

Nauczyciele 4-latków

Nauczyciele 5-latków

Nauczyciele 6-latków

Nauczyciele specjaliści

Nauczyciele zajęć dodatkowych

Personel administracyjno - obsługowy

  • s. Nikodema Renata Kołbon - księgowa i intendentka: ksiegowosc@przedszkolenazaret.pl
  • Anna Kołacz - pracownik obsługi
  • Edyta Kiszka - pracownik obsługi
  • Agnieszka Czopek - pracownik obsługi
  • s.Jolanta Maria Czepiel - pracownik obsługi
  • s. Agnes Agnieszka Biernacka - pracownik obsługi
  • s. Karmela Paulina Baryła- pomoc nauczyciela
  • Marcin Proszkiewicz - administrator systemów informatycznych: adm@przedszkolenazaret.pl
  • Piotr Marszałek - konserwator