Nasze Przedszkole

Patron Przedszkola

Święta Rodzina jedyna na świecie, ta która wiodła ukryte i ciche życie w małym miasteczku palestyńskim. Rodzina, która doświadczyła ubóstwa, prześladowań, wygnania. Rodzina, która wielbiła Boga w sposób wzniosły i czysty.

Obrazek przedstawiający Świętą Rodzinę

Całe życie Świętej Rodziny było skupione na Bogu. Bóg był dla tej Rodziny wszystkim. Każda rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca Niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi.

Święta Rodzina jest wyjątkowa i niepowtarzalna, ale jest jednocześnie „wzorem życia” dla każdej rodziny, gdyż Jezus, prawdziwy człowiek, zechciał urodzić się w rodzinie ludzkiej i w ten sposób ją pobłogosławił i uświęcił.

Rodzina katolicka, na której życie zawsze składają się blaski i cienie, znajdzie pokój i radość. Taka zdrowa wrażliwość stwarza klimat miłości, w którym człowiek się rozwija. Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swojego rozwoju, tak człowiek potrzebuje miłości i dobrych wzorców życia.

Od rodziny z Nazaretu dzisiejsza rodzina może się uczyć prawdziwej, wzajemnej miłości. W rodzinie Nazaretańskiej, atmosfera była taka, że Jezus dobrze się czuł i wzrastał w latach, w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Patrząc na nią, każda dzisiejsza Rodzina katolicka może znaleźć te wartości, które pozwolą jej stać się domowym kościołem, gdzie Jezus jest obecny, jako światło i źródło sił dla rodziców.

Najświętsza Rodzino Nazaretańska nauczyć nasze rodziny przyjemnego i czystego życia rodzinnego, ukształtowanego według Twego wzoru.

Realizowanie zadań Przedszkola ma na celu wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci na wzór życia Najświętszej Rodziny, ucząc je zawierzenia we wszystkim Bogu.

Najświętsza Rodzina jako wspólnota osób ma duże znaczenie w życiu naszego przedszkola. Na jej wzór staramy się kształtować wśród dzieci takie wartości jak: miłość, szacunek, wzajemna pomoc, życzliwość, troska o drugiego człowieka, oddanie siebie Bogu przez modlitwę i zawierzenie. Święta Rodzina uczy nas wszystkich - dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników, jak realizować w codziennym życiu najważniejsze przykazanie miłości Boga i człowieka.

Modlitwa za Rodziny

Modlitwa za rodziny, którą jako Siostry Nazaretanki odmawiamy każdego dnia, prosząc Boga o Jego błogosławieństwo dla wszystkich rodzin.

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata, zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw , aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im cieszyć się Twoim szczęściem w niebie.

Amen