Do pobrania

Dokumenty

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.
Deklaracja przy zapisie [rekrutacja]
Otwórz
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola [rekrutacja]
Otwórz
Klauzula informacyjna
Otwórz
Kodeks bezpieczeństwa
Otwórz
Monitoring
Otwórz
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata [rekrutacja]
Otwórz
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata [rekrutacja]
Otwórz
Podstawa programowa
Otwórz
Statut Przedszkola
Otwórz
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Otwórz