Pierwsza pomoc 2023-05-12

Pierwsza pomoc

 12 maja  dzieci uczestniczyły w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie miało na celu  kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon.  Zgromadzoną wiedzę będą mogły wykorzystać w przyszłości przychodząc z pomocą koledze lub najbliższym z rodziny. Dzięki praktycznym działaniom  dzieci nabierały wprawy i przełamywały strach, żeby w prawidowy sposób udzielić pomocy potrzebującym.

Dziękujemy serdecznie za szkolenie pani Agnieszce i ks. Piotrowi.

Zapraszamy do galerii.