Środa Popielcowa 2022-03-02

Środa Popielcowa

'W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas , czyńmy dobrze wszystkim"

Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa.

Czas, który rozpoczynamy zaprasza nas do zmiany swojego życia, do nawrócenia, do zmiany myślenia, tak aby nasze życie miało swoją prawdę i piękno w sianiu dobra i dzieleniu się nim. 

Nawrócenie to zwrócenie się od siebie do Boga i do drugiego człowieka.

Niech obrzęd posypania głowy popiołem wprowadzi nas w ten święty czas przemiany serc.

Prośmy Boga o łaskę dobrego przeżywania Wielkiego Postu.

Niech modlitwa, post i jałmużna będą pomocą w zbliżaniu się do Boga. 

Galeria zdjęć.