Życzenia Wielkanocne 2024-03-29

Życzenia Wielkanocne

Drodzy  Rodzice! 

W tajemnicy śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Bóg objawił w pełni Miłość, która zbawia i wzywa do  przemiany życia.

Ta Miłość wprowadza człowieka w nowe życie, które dzięki wierze kształtuje całą ludzką egzystencję.

Niech więc Zmartwychwstały Chrystus przenika swoją łaską nasze serca, niech uciszy każdy lęk i ból , napełni  niezachwianą nadzieją w zwycięstwo życia nad śmiercią.

Niech radosne ALLELUJA rozbrzmiewa w naszych sercach.

Dzielmy się tą radością i nieśmy ją w środowisko, do którego posyła nas Bóg.

Łączymy się w Paschalnej Radości i zapewniamy o modlitwie.

 

                                                                            Radosnego Alleluja

                                                                             życzy

                                                                          S. Klaudia Zarzyczna

 

                                                                            wraz z Pracownikami Przedszkola

                                                                           Sióstr Nazaretanek

                                                                             w Krakowie