Zajęcia i zabawy Przedszkolaka

Gimnastyka

Na zajęciach gimnastyki  wykorzystujemy odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe oraz zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zabawy i gry wykorzystywane podczas zajęć odznaczają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie.

Walory tych zajęć to:

  • wywoływanie dużego emocjonalnego zaangażowania,
  • przyzwyczajanie dzieci do działania w zespole, do podejmowania swych obowiązków i wychowania w poczuciu sprawiedliwości,
  • pozytywny wpływ na charakter dziecka, kształtowanie takich cech, jak: zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie.