Zajęcia i zabawy Przedszkolaka

Język angielski

Język angielski w przedszkolu to bardzo popularna forma zajęć dodatkowych dla malucha. Pozwala już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację dziecka.

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego proponuje następujące sposoby realizacji powyższego celu:

  • organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
  • wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym,
  • wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek,
  • opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.

 

Nie ma wątpliwości, że angielski w przedszkolu to dobry pomysł. Wczesne uczenie się języka obcego nie tylko zapewni dziecku lepszy start i ułatwi późniejszą edukację, ale jest bardzo korzystne z psychologicznego punktu widzenia. Taka nauka stymuluje jego rozwój poznawczy, uczy akceptacji i tolerancji, otwartości na nowe rzeczy i zjawiska.