Zajęcia i zabawy Przedszkolaka

Katecheza

Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie, w Kościele czy grupie przedszkolnej.

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 1. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary.

  Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

 2. Zainteresowanie tematyką religijną.

  Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w  codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako słowo Boga.

 3. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.

  Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

 4. Postawa społeczno-moralna.

  Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w  procesie wychowania moralno-społecznego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.