Zajęcia i zabawy Przedszkolaka

Tańce

Dla dzieci w wieku przedszkolnym taniec jest formą aktywności przejawiającą się w określonej formie ruchowej, sposobem przeżywania i przekazywania emocji oraz fizycznego i duchowego wyrażenia siebie. Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach nie tylko eksploruje je, ćwiczy i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie.

Ćwiczenia ruchowo-taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka, ale także:

 • rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych jak spostrzegawczość,
 • pamięć,
 • koncentrację uwagi,
 • szybką reakcję,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • aktywizują także ciało i umysł dziecka,
 • rozwijają jego wyobraźnię,
 • mobilizują do działania,
 • łagodzą kompleksy,
 • nieśmiałość i lęk,
 • dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie,
 • wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną,
 • uczą świadomego panowania nad ruchem ciała.