Opłaty

Przyjmowanie należności za przedszkole odbywa się w kancelarii.

Wtorek
8.00 – 9.00
Czwartek
14.30 – 16.00

Należność za przedszkole można również wpłacać na konto bankowe.
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów płatności.

Miesięczna opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, wykraczającą poza czas realizacji podstawy programowej
(czas realizacji podstawy programowej – 8.00 do 13.00);
dzienna stawka żywieniowa – 8 zł.

KONTO BANKOWE
Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny
ul. Nazaretańska 1
30 – 685 Kraków

BANK PEKAO S.A. W KRAKOWIE
84 1240 4650 1111 0000 5146 5010

Przewiń do góry